Powrót

Analizę bezpieczeństwa IT z uwzględnieniem procesu wytwarzania oprogramowania (SDLC)

3 października 2019, 08:33

Analizę bezpieczeństwa IT z uwzględnieniem procesu wytwarzania oprogramowania (SDLC)

 

Przedmiotem postępowania jest wykonanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego usługi pn. „Analiza bezpieczeństwa IT z uwzględnieniem procesu wytwarzania oprogramowania (SDLC)” (SDLC oznacza „Software Development Life Cycle” czyli proces wytwarzania oprogramowania).

 

Usługi opisane powyżej dotyczą analizy rozwiązań funkcjonujących we wszystkich oddziałach Spółki Zamawiającego:
a) PSE Innowacje sp. z o.o. – biuro w Katowicach, 40-056 Katowice, Jordana 25,
b) PSE Innowacje sp. z o.o. – siedziba Zamawiającego w Warszawie, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 132,
c) PSE Innowacje sp. z o.o. – biuro we Wrocławiu, 53-025 Wrocław, Skarbowców 23B.

 

Szczegółowy zakres prac oraz definicja produktów stanowiących produkty Umowy, zawiera Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Opis Przedmiotu Umowy - Aktualizacja.

 

Uwaga! Zmianie uległ załącznik "Zasady postepowania ofertowego"!
W opisie przedmiotu zapytania doprecyzowaliśmy składniki Badania nr 2 oraz prosimy o wyceny Badania nr 1 oraz Badania nr 2 (każdego z osobna). 

W związku z otrzymanym zapytaniem o treści:

„W przesłanym przez Państwa Załączniku nr 2, Opis Przedmiotu Zamówienia, w p. III znajduje się zapis:

III.              Opracowanie rekomendacji zmian w obszarze cyberbezpieczeństwa IT z podziałem na zmiany w obszarach: technologicznych i organizacyjnych, wraz z prezentacją podsumowującą (włącznie z opracowaniem standardów stacji roboczych deweloperskich). 

Bardzo prosimy o wyjaśnienie oczekiwań Zamawiającego dot. zapisu wskazującego potrzebę opracowania standardów stacji roboczych deweloperskich.”

 

Odp. Aktualizujemy zakres wyłączając przygotowanie standardu stacji roboczych deweloperskich.

Zatem nowe brzmienie Załącznika nr 2 w zakresie Przedmiotu Zamówienia p. III to:

" III.              Opracowanie rekomendacji zmian w obszarze cyberbezpieczeństwa IT z podziałem na zmiany w obszarach: technologicznych 
i organizacyjnych, wraz z prezentacją podsumowującą."

 

Termin składania odpowiedzi na zapytanie upływa w dniu 29.10.2019 roku o godzinie 13:00 czasu lokalnego.

Odpowiedzi na zapytanie prosimy przesyłać drogą mailową pod adres: oferty.innowacje@pse.pl.

Odpowiedzi na zapytanie przesłane po godz. 13:00 dnia 15.10.2019 roku nie będą rozpatrywane.