Powrót

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie wyboru biegłego rewidenta w latach 2018-2020

11 grudnia 2018, 11:31

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie wyboru biegłego rewidenta w latach 2018-2020

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie wyboru biegłego rewidenta w latach 2018, 2019, 2020.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18 grudnia 2018 roku, do godziny 15:00