Powrót

Postępowanie - Wybór niezależnego Eksperta ds. wyboru Instytucji Finansowej wdrażającej PPK w Spółce

29 listopada 2019, 10:17

Postępowanie - Wybór niezależnego Eksperta ds. wyboru Instytucji Finansowej wdrażającej PPK w Spółce

 

PSE Innowacje sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest wyłonienie niezależnego eksperta, który wesprze proces wyboru Instytucji Finansowej wdrażającej PPK w Spółce.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zakupowego są dostępne pod następującym adresem internetowym :
https://www.pse-innowacje.pl/aktualnosci

Szacowany termin realizacji umowy został wyznaczony na dzień 31.12.2019r.

 

Kryteria oceny ofert, wraz z wagą im przypisaną, są następujące :

 

  Kryterium

     Waga (%)

1.

  Cena brutto

     60

2.

  Doświadczenie eksperta

     40

 

Ofertę należy złożyć do dnia 6.12.2019r. w formie pisemnej za pomocą listu lub poczty elektronicznej na adres:

PSE Innowacje sp. z o.o.

Wejście Delta, V piętro

Aleje Jerozolimskie 132,

02-305 Warszawa

tel. +48 22 242 13 02, e-mail oferty.innowacje@pse.pl