Powrót

Postępowanie - Zakup sprzętu fotograficznego

3 lipca 2020, 15:58

Postępowanie - Zakup sprzętu fotograficznego

 

PSE Innowacje sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „Zapytania ofertowego”, którego przedmiotem jest zakup sprzętu fotograficznego.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zakupowego są dostępne pod następującym adresem internetowym: https://www.pse-innowacje.pl/aktualnosci

Czas realizacji umowy został określony na 15 dni roboczych liczony od momentu podpisania umowy i potwierdzenia zamówienia.

Kryteria oceny ofert, wraz z wagą im przypisaną, są następujące:

Lp.

Kryterium

Waga (%)

1.

Cena brutto

50

2.

Termin realizacji

50

 

Ofertę należy złożyć do godziny 12:00 dnia 20.07.2020 za pomocą poczty elektronicznej na adres:

e-mail oferty.innowacje@pse.pl


W razie dodatkowych pytań w sprawie zapytania ofertowego należy kontaktować się z:

Panem Marcin Zdunek

Telefon kontaktowy +48 693 848 979