Powrót

Powołanie Zarządu Spółki na 3 letnią kadencję

20 kwietnia 2016, 00:00

Powołanie Zarządu Spółki na 3 letnią kadencję
W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu w Spółce PSE Innowacje, Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 8 kwietnia, powołała na wspólną, trzyletnią kadencję Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu - Pan Mateusz Kieferling

Członek Zarządu - Pan Paweł Chmurski