Powrót

Zaproszenie do przetargu nieograniczonego

24 maja 2018, 13:47

Zaproszenie do przetargu nieograniczonego

Spółka PSE Innowacje sp. z o.o. zwana dalej Zamawiającym, zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i złożenia oferty na:

„Dostawę  urządzeń sieciowych firmy Cisco wraz z serwisem oraz wymaganym osprzętem”. 

Nr referencyjny postępowania PSE-I/2/06/2018

 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie urządzeń sieciowych CISCO. Przedmiotem przetargu są nieużywane, fabrycznie nowe i wolne od wad produkty zawarte w karcie systemu Cisco Commerce: Estimate ID: XC80678595FK.

 

             Wszystkie szczegóły przetargu nieograniczonego znajdują się w załączonych dokumentach (linki do pobrania znajdują się pod tekstem).

                           Oferty proszę składać na adres mailowy: agnieszka.piotrowska-orzel@pse.pl do 18.06.2018 r. do godz. 14:00 

 

 

/documents/24350/0/PSE-I_2_06_2018+Innowacje+Zapytanie+przetarg++CISCO.pdf/38d245d1-4883-4ab0-b1f1-87671f43f8c7

/documents/24350/0/PSE-I_2_06_2018+Innowacje+Zapytanie+za%C5%82%C4%85cznik+nr+1.doc/2946861e-9ed8-4b7d-bf0d-28c9c60b7736