Powrót

Zaproszenie do złożenia oferty - zakup i montaż rolet okiennych

11 października 2019, 11:40

Zaproszenie do złożenia oferty - zakup i montaż rolet okiennych

 

 

PSE Innowacje sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „Zapytania ofertowego”,
którego przedmiotem jest zakup i montaż rolet okiennych.

 

Czas realizacji umowy został określony na 15 dni roboczych liczony od momentu podpisania umowy i potwierdzenia zamówienia.

Kryteria oceny ofert, wraz z wagą im przypisaną, są następujące :

Lp.

Kryterium

Waga (%)

1.

Cena brutto

90

2.

Termin realizacji

10

 

Ofertę należy złożyć do godziny 14:00 dnia 11.10.2019 w formie pisemnej za pomocą listu, osobiście lub poczty elektronicznej na adres:

PSE Innowacje sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 132,

02-305 Warszawa

tel. +48 22 242 13 02   e-mail oferty.innowacje@pse.pl


W razie dodatkowych pytań w sprawie zapytania ofertowego należy kontaktować się z:

Panem Przemysław Bartnik

Telefon kontaktowy +48 507 411 847