Powrót

Zapytanie ofertowe na usługę „Dwudniowych warsztatów: Formułowanie myśli i umiejętności prezentacyjne” dla pracowników PSE Innowacje sp. z o.o.

20 listopada 2023, 09:36

Zapytanie ofertowe na usługę „Dwudniowych warsztatów: Formułowanie myśli i umiejętności prezentacyjne” dla pracowników PSE Innowacje sp. z o.o.

 

PSE Innowacje sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „Zapytania ofertowego”, na usługę „Dwudniowych warsztatów: Formułowanie myśli i umiejętności prezentacyjne” dla pracowników PSE Innowacje sp. z o.o."

 

Kryteria oceny oferty, wraz z wagą im przypisaną, są następujące:

LP.             Kryterium             Waga (%)       
1.   Zaproponowany zakres merytoryczny warsztatów  i metody aktywizacji                                                        40%
2.   Wycena dwóch dni warsztatów wyrażona w kwocie netto          30%
3.  Doświadczenie oferenta w realizacji podobnych usług i proponowane terminy        30%

 

Ofertę należy złożyć do godziny 12:00 dnia 27.11.2023 r. za pomocą poczty elektronicznej na adres:

e-mail oferty.innowacje@pse.pl

 

Istnieje możliwość zadawania pytań przez oferentów do godziny 12:00 dnia 23.11.2023 r.


W razie dodatkowych pytań w sprawie zapytania ofertowego należy kontaktować się z

Panią Dominiką Krysińską (dominika.krysinska@pse.pl)