Powrót

Zapytanie ofertowe - Odnowienie i zakup komponentów programistycznych oraz subskrypcji IntelliJ IDEA Ultimate, Jetbrains Webstorm dla PSE Innowacje

9 marca 2023, 11:36

Zapytanie ofertowe - Odnowienie i zakup komponentów programistycznych oraz subskrypcji IntelliJ IDEA Ultimate, Jetbrains Webstorm dla PSE Innowacje

 

PSE Innowacje sp. z oo, zapraszam do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w ramach „Zapytania ofertowego” , którego przedmiotem jest „ Odnowienie i produkt: skutki programistyczne oraz dostarczenie IntelliJ IDEA Ultimate, Jetbrains Webstorm”

 

Kryteria oceny oferty, wraz z wagą im przypisaną, są przeglądane:

LP.

   Kryterium

   Waga (%)

1.

   Cena brutto

   100

 

Ofertę należy złożyć do godziny 10:00 dnia 16.03.2023 w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres:

PSE Innowacje sp. ogród zoologiczny

e-mail oferty.innowacje@pse.pl


W razie pytań w sprawie zapytania ofertowego należy kontaktować się z:

Panem Marcinem Kozdrojem

Telefon kontaktowy +48 507 400 630 

e-mail: marcin.kozdroj@pse.pl