Powrót

Zapytanie ofertowe - Odnowienie subskrypcji rocznej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

15 marca 2021, 08:48

Zapytanie ofertowe - Odnowienie subskrypcji rocznej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

 

PSE Innowacje sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „Zapytania ofertowego”, którego przedmiotem jest Odnowienie subskrypcji rocznej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zakupowego są dostępne pod następującym adresem internetowym: https://www.pse-innowacje.pl/aktualnosci

 

Kryteria oceny ofert, wraz z wagą im przypisaną, są następujące :

Lp.

    Kryterium

    Waga (%)

1.

    Cena brutto

    100

 

 

Ofertę należy złożyć do godziny 11:00 dnia 19.03.2021 w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres:

PSE Innowacje sp. z o.o.

e-mail oferty.innowacje@pse.pl

 

W razie dodatkowych pytań w sprawie zapytania ofertowego należy kontaktować się z:

Panem Marcin Kozdrój

Telefon kontaktowy +48 507 400 630

E-mail: marcin.kozdroj@pse.pl