Powrót

Zapytanie ofertowe - Przedłużenie 5szt licencji Platinum dla technologii ELK dla PSE Innowacje Sp. z o.o.

15 września 2023, 10:58

Zapytanie ofertowe - Przedłużenie 5szt licencji Platinum dla technologii ELK dla PSE Innowacje Sp. z o.o.

 

PSE Innowacje sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „Zapytania ofertowego”, którego przedmiotem jest Przedłużenie 5szt licencji Platinum dla technologii ELK.

 

Kryteria oceny ofert, wraz z wagą im przypisaną, są następujące :

Lp.

 Kryterium

   Waga (%)

1.

 Cena brutto

   100

 

Ofertę należy złożyć do godziny 12:00 dnia 27.09.2023 r. za pomocą poczty elektronicznej na adres:

PSE Innowacje sp. z o.o.

e-mail oferty.innowacje@pse.pl


W razie dodatkowych pytań w sprawie zapytania ofertowego należy kontaktować się z:

Panem Sebastian Owczarek

Telefon kontaktowy +48 601 704 029

E-mail: sebastian.owczarek@pse.pl