Powrót

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie szkolenia dotyczącego testów użyteczności aplikacji webowych dla pracowników PSE Innowacje sp. z o.o.

9 maja 2023, 14:30

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie szkolenia dotyczącego testów użyteczności aplikacji webowych dla pracowników PSE Innowacje sp. z o.o.

 

PSE Innowacje sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „Zapytania ofertowego”, którego przedmiotem jest „Przeprowadzenie szkolenia dotyczącego testów użyteczności aplikacji webowych dla pracowników PSE Innowacje sp. z o.o.”

 

Kryteria oceny oferty, wraz z wagą im przypisaną, są następujące:

LP.             Kryterium               Waga (%)       
1.  Zawartość merytoryczna warsztatów, zawartość merytoryczna i dostępność w wybranym terminie         40%
2.  Cena wszystkich usług wyrażona w kwocie netto        30%
3.  Opis dotychczasowych doświadczeń Oferenta w realizacji warsztatów z niniejszego zagadnienia        30%

 

 

Ofertę należy złożyć do godziny 15:00 dnia 19.05.2023 r. w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres:

e-mail oferty.innowacje@pse.pl

 

Istnieje możliwość zadawania pytań przez oferentów do godziny 12:00 dnia 15.05.2023 r.


W razie dodatkowych pytań w sprawie zapytania ofertowego należy kontaktować się z Panią Dominiką Krysińską (dominika.krysinska@pse.pl)