Powrót

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie warsztatów dotyczących architektury biznesowej dla pracowników PSE Innowacje Sp. z o.o.

15 listopada 2022, 08:12

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie warsztatów dotyczących architektury biznesowej dla pracowników PSE Innowacje Sp. z o.o.

 

PSE Innowacje sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „Zapytania ofertowego”, którego przedmiotem jest „Przeprowadzenie warsztatów dotyczących architektury biznesowej dla pracowników PSE Innowacje Sp. z o.o.”

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zakupowego są dostępne pod następującym adresem internetowym: https://www.pse-innowacje.pl/aktualnosci

 

Kryteria oceny ofert, wraz z wagą im przypisaną, są następujące :

Lp.

Kryterium

Waga (%)

1.

Zawartość merytoryczna warsztatów, zawartość merytoryczna i dostępność w wybranym terminie

40

2.

Cena wszystkich usług wyrażona w kwocie netto

30

3.

Opis dotychczasowych doświadczeń Oferenta w realizacji warsztatów z niniejszego zagadnienia

30

 

Ofertę należy złożyć do godziny 15:00 dnia 21.11.2022 r. w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres:

e-mail oferty.innowacje@pse.pl

 

Istnieje możliwość zadawania pytań przez oferentów do godziny 12:00 dnia 17.11.2022 r.


W razie dodatkowych pytań w sprawie zapytania ofertowego należy kontaktować się z

Panią Dominiką Krysińską (dominika.krysinska@pse.pl)