Powrót

Zapytanie ofertowe - Serwery Dell / Rozbudowa serwerów Dell

20 listopada 2020, 10:23

Zapytanie ofertowe - Serwery Dell / Rozbudowa serwerów Dell

 

PSE Innowacje sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „Zapytania ofertowego”, którego przedmiotem jest zakup serwerów DELL oraz rozbudowę już posiadanych.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zakupowego są dostępne pod następującym adresem internetowym: https://www.pse-innowacje.pl/aktualnosci

 

Czas realizacji umowy został określony na 20 dni roboczych liczony od momentu podpisania umowy i potwierdzenia zamówienia, jednak nie później niż 31.12.2020.

 

Kryteria oceny ofert, wraz z wagą im przypisaną, są następujące :

Lp.

   Kryterium

    Waga (%)

1.

   Cena brutto

    80

2.

   Termin realizacji

    20

 

Ofertę należy złożyć do godziny 14:00 dnia 26.11.2020 w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres:

e-mail oferty.innowacje@pse.pl


W razie dodatkowych pytań w sprawie zapytania ofertowego należy kontaktować się z:

Panem Marcin Kozdrój

Telefon kontaktowy +48 507 400 630