Powrót

Zapytanie ofertowe - Szkolenia cyberbezpieczeństwo

10 listopada 2020, 08:06

Zapytanie ofertowe - Szkolenia cyberbezpieczeństwo

 

PSE Innowacje sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „Zapytania ofertowego”, którego przedmiotem jest Przeprowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zakupowego są dostępne pod następującym adresem internetowym: https://www.pse-innowacje.pl/aktualnosci

 

WAŻNA INFORMACJA! 

Informujemy, iż przedłużamy termin na składanie ofert o tydzień. Nowy termin składania ofert to 25.11.2020r. do godz. 12:00.

Zmieniamy również czas realizacji: wszystkie szkolenia muszą się odbyć do końca kwietnia 2021. Pierwsze tury szkoleń mogą się odbyć w 2021.

 

Kryteria oceny ofert, wraz z wagą im przypisaną, są następujące :

Lp.

   Kryterium

    Waga (%)

1.

   Cena brutto

    40

2.

   Ocena merytoryczna

    45

3.

   Doświadczenie Wykonawcy

    15

 

Ofertę należy złożyć do godziny 12:00 dnia 25.11.2020 w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres:

e-mail oferty.innowacje@pse.pl


W razie dodatkowych pytań w sprawie zapytania ofertowego należy kontaktować się z:

Panem Marcinem Kozdrój (marcin.kozdroj@pse.pl)

Telefon kontaktowy +48 507 400 630