Powrót

Zapytanie ofertowe - usługa polegająca na kompleksowym wdrożeniu ulgi dla twórców oraz ulgi B+R wraz z udzieleniem gwarancji w trakcie i po wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań.

22 września 2022, 10:00

Zapytanie ofertowe - usługa polegająca na kompleksowym wdrożeniu ulgi dla twórców oraz ulgi B+R wraz z udzieleniem gwarancji w trakcie i po wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań.

 

PSE Innowacje sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „Zapytania ofertowego”, którego przedmiotem jest usługa polegająca na kompleksowym wdrożeniu ulgi dla twórców oraz ulgi B+R wraz z udzieleniem gwarancji w trakcie i po wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zakupowego są dostępne pod następującym adresem internetowym: https://www.pse-innowacje.pl/aktualnosci

Kryteria oceny ofert, wraz z wagą im przypisaną, są następujące :

  Lp.

 Kryterium

 Waga (%)

   1.

Cena wyrażona w kwocie netto/„success fee”

40

   2.

 Gwarancja bezpieczeństwa (polisa OC)

25

   3.

 Harmonogram wdrożenia

25

 
   4. Referencje        10

 

Ofertę należy złożyć do godziny 12:00 dnia 29.09.2022 r. w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres:

e-mail oferty.innowacje@pse.pl

Istnieje możliwość zadawania pytań przez oferentów do godziny 14:00 dnia 27.09.2022 r.
W razie dodatkowych pytań w sprawie zapytania ofertowego należy kontaktować się z Panią Moniką Furmanik (monika.furmanik@pse.pl)