Powrót

Zapytanie ofertowe - Usługa rekrutacji, selekcji i doboru kadr

5 listopada 2020, 09:17

Zapytanie ofertowe - Usługa rekrutacji, selekcji i doboru kadr

 

PSE Innowacje sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „Zapytania ofertowego”, którego przedmiotem jest usługa rekrutacji, selekcji i doboru kadr np. metodą „direct search” lub metodą ogłoszeniową na wskazane stanowiska w PSE Innowacje sp. z o.o., ze szczególnym uwzględnieniem rekrutacji pracowników branży IT.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zakupowego są dostępne pod następującym adresem internetowym: https://www.pse-innowacje.pl/aktualnosci

Umowa będzie realizowana od momentu jej podpisania oraz przesłania przez PSE Innowacje zamówienia rekrutacyjnego.

Kryteria oceny ofert, wraz z wagą im przypisaną, są następujące :

Lp.

Kryterium

    Waga (%)

1.

Cena usługi rekrutacyjnej 1 pracownika, co jest rozumiane jako koszt wyszukania, selekcji i zatrudnienia pracownika.

    50

2.

Czas procesu rekrutacyjnego, co jest rozumiane jako zobowiązanie Wykonawcy do przedstawienia PSE Innowacje wyselekcjonowanych kandydatów.

    30

3.

Referencje firmy, w tym: renoma firmy, oferowany zakres i poziom usług, posiadanie aktualnej bazy kandydatów, a szczególnie kandydatów z branży IT.

    20

 

Ofertę należy złożyć do godziny 14:00 dnia 10.11.2020 w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-mail oferty.innowacje@pse.pl

W razie dodatkowych pytań w sprawie zapytania ofertowego należy kontaktować się z upoważnionym pracownikiem PSE Innowacje pod nr tel. +48 666 346 940