Powrót

Zapytanie ofertowe - Usługi dedykowanego szkolenia oraz konsultacji indywidualnych związanych z pracami na platformie Siemens Mendix

12 lutego 2024, 08:44

Zapytanie ofertowe - Usługi dedykowanego szkolenia oraz konsultacji indywidualnych związanych z pracami na platformie Siemens Mendix

 

PSE Innowacje sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „Zapytania ofertowego”, którego przedmiotem jest „Usługi dedykowanego szkolenia oraz konsultacji indywidualnych związanych z pracami na platformie Siemens Mendix.”

Kryteria oceny oferty wraz z wagą im przypisaną, są następujące:

Lp.   Kryterium

   Waga (%)

1.   zakres merytoryczny rekomendowanego rozwiązania                             40 
2.  wycena całości usługi wyrażona w kwocie netto        30
3.

 doświadczenie wykonawcy i/lub certyfikaty niezbędne do realizacji usługi

       30

 

Ofertę należy złożyć do godziny 12:00 dnia 20.02.2024 r. w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: oferty.innowacje@pse.pl

Istnieje możliwość zadawania pytań przez oferentów do godziny 12:00 dnia 19.02.2024 r.


W razie dodatkowych pytań w sprawie zapytania ofertowego należy kontaktować się z Panią Dominiką Krysińską (dominika.krysinska@pse.pl) oraz Panem Piotrem Bugałą (piotr.bugala@pse.pl)