Powrót

Zapytanie ofertowe - Wartościowanie stanowisk pracy - aktualizacja

17 listopada 2020, 13:12

Zapytanie ofertowe - Wartościowanie stanowisk pracy - aktualizacja

 

PSE Innowacje sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „Zapytania ofertowego”, którego przedmiotem jest Wartościowanie stanowisk pracy w PSE Innowacje sp. z o.o.

 

 

Aktualizacja: Czas realizacji: podpisanie umowy do 10 grudnia 2020r., realizacja zadania nie później niż do dnia 30 marca 2021r.

 

Kryteria oceny ofert, wraz z wagą im przypisaną, są następujące :

Lp.

   Kryterium

    Waga (%)

1.

   Cena usługi polegającej na       wartościowaniu stanowisk pracy

    60

2.

   Doświadczenie w realizacji tego typu  usług

    30

3.

   Czas realizacji usługi

    10

 

Ofertę należy złożyć do godziny 12:00 dnia 24.11.2020 w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres:

e-mail oferty.innowacje@pse.pl


W razie dodatkowych pytań w sprawie zapytania ofertowego należy kontaktować się z:

Panią Natalią Obrocką

Telefon kontaktowy +48 572 308 936