Powrót

Zapytanie ofertowe - zakup 4 szt. wielofunkcyjnych niszczarek Kobra 300.1 C4 ES do biur PSE Innowacje.

14 października 2021, 12:12

Zapytanie ofertowe - zakup 4 szt. wielofunkcyjnych niszczarek Kobra 300.1 C4 ES do biur PSE Innowacje.

Szanowni Państwo,

PSE Innowacje sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „Zapytania ofertowego”, którego przedmiotem jest zakup 4 szt. wielofunkcyjnych niszczarek Kobra 300.1 C4 ES do biur PSE Innowacje we Wrocławiu (2 szt.), w Warszawie (1 szt.) i w Katowicach(1 szt.) wraz z dostarczeniem urządzeń pod wskazane adresy biur.

 

Czas realizacji zamówienia został określony na 5 dni roboczych liczony od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia.

Kryteria oceny ofert, wraz z wagą im przypisaną, są następujące:

Lp.

Kryterium

Waga (%)

1.

Cena

100

 

Ofertę należy złożyć do godziny 13:00 dnia 22 października 2021 roku w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres:

e-mail oferty.innowacje@pse.pl


W razie dodatkowych pytań w sprawie zapytania ofertowego należy kontaktować się z Panem Robertem Nowakowskim.

Tel. kom.: +48 887 185 528