Powrót

Zapytanie ofertowe - zakup DOCKER-BUSINESS: Docker Business Annual Subscription (12 months) – new - 20 szt. oraz odnowienie subskrypcji rocznych DOCKER-BUSINESS: Docker Business Annual Subscription (12 months) – renewal - 30 szt.

15 grudnia 2023, 07:39

Zapytanie ofertowe - zakup DOCKER-BUSINESS: Docker Business Annual Subscription (12 months) – new - 20 szt. oraz odnowienie subskrypcji rocznych DOCKER-BUSINESS: Docker Business Annual Subscription (12 months) – renewal - 30 szt.

 

PSE Innowacje sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „Zapytania ofertowego”, którego przedmiotem jest zakup DOCKER-BUSINESS: Docker Business Annual Subscription (12 months) – new - 20 szt. oraz odnowienie subskrypcji rocznych DOCKER-BUSINESS: Docker Business Annual Subscription (12 months) – renewal - 30 szt. 

 

Kryteria oceny oferty, wraz z wagą im przypisaną, są następujące:

Lp.          Kryterium             Waga (%)       
1.   Cena brutto                                                      100%

 

Ofertę należy złożyć do godziny 11:00 dnia 20.12.2023 r w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres:

PSE Innowacje sp. z o.o.

e-mail oferty.innowacje@pse.pl


W razie dodatkowych pytań w sprawie zapytania ofertowego należy kontaktować się z:

Panem Marcinem Kozdrój

Telefon kontaktowy +48 507 400 630

E-mail: marcin.kozdroj@pse.pl