Powrót

Zapytanie ofertowe - Zakup laptopów firmy Dell

3 kwietnia 2020, 11:09

Zapytanie ofertowe - Zakup laptopów firmy Dell

 

PSE Innowacje sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „Zapytania ofertowego”, którego przedmiotem jest zakup laptopów i komputerów stacjonarnych DELL.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zakupowego są dostępne pod następującym adresem internetowym: https://www.pse-innowacje.pl/aktualnosci

Czas realizacji umowy został określony na 30 dni roboczych liczony od momentu podpisania umowy i potwierdzenia zamówienia.

Kryteria oceny ofert, wraz z wagą im przypisaną, są następujące :

Lp.

  Kryterium

   Waga (%)

1.

  Cena brutto

   90

2.

  Termin realizacji

   10

 

W związku z tym, iż 13.04.2020r jest dniem ustawowo wolnym od pracy ofertę należy złożyć do godziny 14:00 dnia 14.04.2020 w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres:

e-mail oferty.innowacje@pse.pl

Dopuszczalne są skany z pieczątkami i podpisami oraz oferty podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym.


W razie dodatkowych pytań w sprawie zapytania ofertowego należy kontaktować się z:

Panem Marcin Kozdrój

Telefon kontaktowy +48 507 400 630