Powrót

Zapytanie ofertowe - Zakup paczek świątecznych dla pracowników PSE Innowacje

4 października 2021, 14:24

Zapytanie ofertowe - Zakup paczek świątecznych dla pracowników PSE Innowacje

 

PSE Innowacje sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „Zapytania ofertowego”, którego przedmiotem jest zakup paczek świątecznych dla pracowników PSE Innowacje sp. z o.o. (około 180 szt.) po 400 zł netto/szt.

 

Czas realizacji umowy został określony na 30 dni roboczych liczony od momentu podpisania umowy i potwierdzenia zamówienia.

Kryteria oceny ofert, wraz z wagą im przypisaną, są następujące :

Lp.

  Kryterium

   Waga (%)

1.

  Atrakcyjność zawartości paczki

   50

2.

  Dostarczenie paczek na wskazane     adresy do wszystkich pracowników

   30

3.

  Termin realizacji zamówienia -   od 1   do 10 grudnia

   20

 

Ofertę należy złożyć do godziny 12:00 dnia 15.10.2020 w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres:

e-mail oferty.innowacje@pse.pl


W razie dodatkowych pytań w sprawie zapytania ofertowego należy kontaktować się z:

Panią Agatą Olszacką

Telefon kontaktowy +48 507 411 939