Powrót

Zapytanie ofertowe - Zakup pamięci i macierzy do serwerów IBM - aktualizacja

20 listopada 2020, 16:10

Zapytanie ofertowe - Zakup pamięci i macierzy do serwerów IBM - aktualizacja

 

PSE Innowacje sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „Zapytania ofertowego”, którego przedmiotem jest zakup pamięci i macierzy do serwerów IBM.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zakupowego są dostępne pod następującym adresem internetowym: https://www.pse-innowacje.pl/aktualnosci

Czas realizacji umowy został określony na 23 dni robocze liczone od momentu podpisania umowy i potwierdzenia zamówienia, jednak nie później niż 31.12.2020.

Kryteria oceny ofert, wraz z wagą im przypisaną, są następujące :

Lp.

   Kryterium

    Waga (%)

1.

   Cena brutto

    80

2.

   Termin realizacji

    20

 

Ofertę należy złożyć do godziny 12:00 dnia 25.11.2020 w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres:

e-mail oferty.innowacje@pse.pl


W razie dodatkowych pytań w sprawie zapytania ofertowego należy kontaktować się z:

Panem Marcin Kozdrój

Telefon kontaktowy +48 507 400 630

 

WAŻNE! 

Dyski obowiązkowo muszą być fabrycznie nowe, zakupione w oficjalne dystrybucji IBM w Polsce i zgodnie z umową nie są zwracane w razie serwisu.

W przypadku uszkodzenia Urządzeń  w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tych Urządzeń na sprawne, wolne od wad.

 

SN macierzy do której będą dokładane dyski to 78E00Y1

PN dysków 1.92TB 2.5In NVMe Flash Drive, to 2076-724-ADT2