Powrót

Zapytanie ofertowe - Zakup sprzętu komputerowego

13 października 2020, 19:02

Zapytanie ofertowe - Zakup sprzętu komputerowego

 

PSE Innowacje sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „Zapytania ofertowego”, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zakupowego są dostępne pod następującym adresem internetowym: https://www.pse-innowacje.pl/aktualnosci

Czas realizacji umowy został określony na 10 dni roboczych liczony od momentu podpisania umowy i potwierdzenia zamówienia.

Kryteria oceny ofert, wraz z wagą im przypisaną, są następujące:

Lp.

    Kryterium

    Waga (%)

1.

    Dostawa

    10

2.

    Oferta na kompletne   zapotrzebowanie

    20

3.

    Łączna cena brutto zamówienia

    70

 

Ofertę należy złożyć do godziny 12:00 dnia 28.10.2020 za pomocą poczty elektronicznej na adres:

e-mail oferty.innowacje@pse.pl


W razie dodatkowych pytań w sprawie zapytania ofertowego należy kontaktować się z:

Panem Marcin Zdunek

Telefon kontaktowy +48 693 848 979

 

Z wyrazami szacunku,