Powrót

Zapytanie ofertowe - Zakup usług noclegowych, wynajmu sal szkoleniowych oraz usług gastronomicznych w ramach prowadzonych spotkań warsztatowych pracowników PSE Innowacje Sp. z o.o. w ramach Cybersecurity Days

19 maja 2023, 16:56

Zapytanie ofertowe - Zakup usług noclegowych, wynajmu sal szkoleniowych oraz usług gastronomicznych w ramach prowadzonych spotkań warsztatowych pracowników PSE Innowacje Sp. z o.o. w ramach Cybersecurity Days

 

PSE Innowacje sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „Zapytania ofertowego”, którego przedmiotem jest „Zakup usług noclegowych, wynajmu sal szkoleniowych oraz usług gastronomicznych w ramach prowadzonych spotkań warsztatowych pracowników PSE Innowacje Sp. z o.o. w ramach Cybersecurity Days”.

Kryteria oceny oferty, wraz z wagą im przypisaną, są następujące:

LP.             Kryterium               Waga (%)       
1.   Dostępność sal szkoleniowych orz noclegów w wybranych przez PSE Innowacje sp. z o.o. terminach         40%
2.   Cena wszystkich usług wyrażona w kwocie netto        30%
3.   Standard sal szkoleniowych, bazy noclegowej oraz propozycje usług gastronomicznych         30%

 

Ofertę należy złożyć do godziny 12:00 dnia 9.06.2023 r. w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres:

e-mail oferty.innowacje@pse.pl

 

Istnieje możliwość zadawania pytań przez oferentów do godziny 12:00 dnia 06.06.2023 r.


W razie dodatkowych pytań w sprawie zapytania ofertowego należy kontaktować się z

Panią Dominiką Krysińską (dominika.krysinska@pse.pl)