Powrót

ZMIANA ADRESU SPÓŁKI

29 grudnia 2016, 00:00

ZMIANA ADRESU SPÓŁKI

 

Uprzejmie informujemy, iż od 22 grudnia 2016 roku ulega zmianie adres siedziby spółki PSE Innowacje sp. z o.o. z dotychczasowego na: 
Al. Jerozolimskie 132; 02-305 Warszawa.

Budynek DELTA, Eurocentrum, V piętro

 

Jednocześnie informujemy, iż pozostałe dane tj. numery telefonów, numery NIP, REGON, KRS, kont bankowych, adresy e-mail pozostają bez zmian.


W związku z powyższym, wszelką korespondencję oraz ewentualne przesyłki nadawane po tym dniu prosimy kierować na nasz nowy adres. Nowy adres powinien również być umieszczany na wszystkich fakturach wystawionych od 22 grudnia br.