Powrót

ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDZIE PSE INNOWACJE

15 lutego 2016, 00:00

ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDZIE PSE INNOWACJE

W dniu 28 stycznia 2016 roku decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej i Zarządzie Spółki.

 Ze składu Rady Nadzorczej odwołano:

  • p. Grzegorza Tomasika 
  • p. Tomasza Tarwackiego
  • p. Roberta Trębskiego

 Jednocześnie do Rady Nadzorczej zostali powołani:

  • p. Leszek Jesień - Przewodniczący RN
  • p. Mateusz Kieferling 
  • p. Jerzy Dudzik 
  • p. Tomasz Tarwacki 

Rada Nadzorcza uchwałą z 29 stycznia br. oddelegowała ze swego grona Pana Mateusza Kieferlinga do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, w wyniku czego obecny skład Zarządu przedstawia się następująco:

  • Prezes Zarządu:  p. Mateusz Kieferling

  • Członek Zarządu: p. Paweł Chmurski