Powrót

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

21 lutego 2016, 00:00

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
W dniu 18 lutego, w siedzibie Spółki, w Konstancinie-Jeziornie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników, które powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Mateusza Kędzierskiego.