Powrót

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

21 kwietnia 2016, 00:00

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Dnia 15 kwietnia 2016 roku w siedzibie Spółki w Konstancinie Jeziornie, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Bojara.