Powrót

Udział w XXIV Konferencji „Automatyka w elektroenergetyce".

22 maja 2023, 10:56

Udział w XXIV Konferencji „Automatyka w elektroenergetyce".

 

w dniach 10-12 maja 2023 roku nasi pracownicy wzięli udział w XXIV Konferencji „Automatyka w elektroenergetyce”. To jedna z najpopularniejszych krajowych konferencji dotycząca tematów związanych z automatyką elektroenergetyczną. Stanowi forum wymiany doświadczeń i propagowania nowej wiedzy o wyzwaniach, których można się spodziewać w przyszłości. Choć automatyka elektroenergetyczna to wąska specjalizacja, to cyklicznie w tej konferencji bierze udział liczne grono reprezentantów kluczowych interesariuszy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W tegorocznej edycji Konferencji uczestniczyli przedstawiciele 73 firm.

Na prośbę organizatorów Konferencji zaprezentowaliśmy dwa ważne zagadnienia:

  • potencjał innowacji wielkoobszarowych systemów pomiarowych (WAMS);
  • nowe podejście do formułowania wymagań technicznych dla obiektów przyłączanych do sieci przesyłowej na przykładzie morskich farm wiatrowych.

Referaty konferencyjne przygotowaliśmy w ścisłej współpracy z zespołem PSE S.A. Dzięki temu daliśmy naszemu otoczeniu biznesowemu sygnał, że realizując prace badawczo-rozwojowe wypracowujemy kluczowe decyzje predykcyjnie przygotowujące Krajowy System Elektroenergetyczny na przyszłe wyzwania.

Nasze zaangażowanie zostało docenione przez uczestników Konferencji, którzy w konkursie na najlepszy referat przyznali II miejsce referatowi o morskich farmach wiatrowych. Traktujemy to jako wyróżnienie podkreślające wysoką jakość naszych prac oraz aktualność i ważność poruszanej tematyki.

Wierzymy, że ciągłe badania i rozwój, a także dzielenie się wiedzą są niezbędne do napędzania innowacji i przygotowania naszej branży na przyszłość.