Powrót

Zapytanie ofertowe - przedłużenie rocznej subskrypcji Nessus Professional - On Premise dla PSE Innowacje sp. z o.o.

18 marca 2024, 13:00

Zapytanie ofertowe - przedłużenie rocznej subskrypcji Nessus Professional - On Premise dla PSE Innowacje sp. z o.o.

 

PSE Innowacje sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „Zapytania ofertowego”, którego przedmiotem jest przedłużenie rocznej subskrypcji Nessus Professional - On Premise zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

 

Kryteria oceny ofert, wraz z wagą im przypisaną, są następujące :

Lp.   Kryterium

   Waga (%)

1.   Cena brutto                         100 

 

Ofertę należy złożyć do godziny 12:00 dnia 26.03.2024r. za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-mail oferty.innowacje@pse.pl


W razie dodatkowych pytań w sprawie zapytania ofertowego należy kontaktować się z:

Panem Marcin Kozdrój

Telefon kontaktowy +48 507 400 630

E-mail: marcin.kozdroj@pse.pl