Aktualności

18 lutego 2020, 08:07

Postępowanie - Zakup laptopów firmy Dell
PSE Innowacje sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „Zapytania ofertowego”, którego przedmiotem jest zakup laptopów firmy DELL. Mała aktualizacja w konfiguracji laptopów – wymagamy, aby laptopy posiadały Moduł TPM w wersji co najmniej 2.0 ! Jest to wymóg konieczny, aby przedstawiona przez Państwa oferta była uznana za ważną !...

Więcej...

10 stycznia 2020, 07:40

Postępowanie - Platforma Automatyzacji
Zamawiający planuje zakup rozwiązania/platformy do automatyzacji procesów biznesowych klasy RPA (Robotics Process Automations) lub RDA (Robotics Desktop Automations). Termin składania odpowiedzi na zapytanie upływa w dniu 17 stycznia 2020 roku o godzinie 14:00 czasu lokalnego. Odpowiedzi na zapytanie prosimy przesyłać drogą mailową pod adres:...

Więcej...

18 listopada 2019, 10:56

Umowy ramowe o współpracy Badanie i Rozwój
PSE Innowacje sp. z o.o. świadczy usługi doradcze z zakresu analiz, badań, nowych technologii, rozwiązań rynkowych i informatycznych w sektorze elektroenergetycznym, wspierając w tych obszarach operatora sieci przesyłowej - PSE S.A. Z uwagi na charakter świadczonych usług, często badawczo-rozwojowy lub ekspercki, jesteśmy otwarci na współpracę z uczelniami wyższymi,...

Więcej...

3 października 2019, 12:51

Umowy ramowe o współpracy IT
PSE Innowacje sp. z o.o. świadczy usługi doradcze z zakresu analiz, badań, nowych technologii i rozwiązań informatycznych w sektorze elektroenergetycznym. Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy i osoby z sektora IT, które posiadają następujące kompetencje: 1. Programista Oracle • dobra znajomość RDMBS Oracle – projektowanie struktur, optymalizacja; ...

Więcej...

6 marca 2018, 09:02

Konkurs dla innowacyjnych naukowców – DUETY rozstrzygnięty!
gnięty! Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej PSE S.A., prof. Leszka Jesienia, po dokonaniu oceny zgłoszonych koncepcji prac naukowo-badawczych z obszarów związanych z działalnością Operatora Systemu Przesyłowego, 30 marca 2018 r. zdecydowała o podjęciu dalszej współpracy z zespołami Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tematem przedmiotowej...

Więcej...

21 grudnia 2017, 12:48

Warsztaty - DUETY - 18 stycznia
Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE S.A. wraz z Narodowym Centrum Analiz Energetycznych (NCAE) zapraszają na warsztaty wprowadzające w tematykę wybranych projektów PSE S.A. Warsztaty są elementem szerszej inicjatywy nastawionej na tworzenie ekosystemu innowacji , którego jednym z celów jest budowanie skutecznych kanałów komunikacji pomiędzy nauką i przemysłem. W ramach...

Więcej...

23 października 2017, 09:41

Najnowsze oferty pracy
Najnowsze oferty pracy: Młodszy specjalista ds. integracji systemów informatycznych; Specjalista ds. integracji systemów informatycznych Oferujemy ciekawą pracę przy tworzeniu dedykowanych rozwiązań informatycznych z wykorzystaniem baz danych i technologii integracyjnych. Nasze projekty obejmują cały cykl życia przedsięwzięcia od architektury korporacyjnej poprzez...

Więcej...

13 stycznia 2017, 00:00

OFERTA PRACY: MŁODSZY TESTER APLIKACJI
PSE Innowacje sp. z o.o. świadczy usługi doradcze z zakresu analiz, badań, nowych technologii i rozwiązań informatycznych w sektorze elektroenergetycznym. Założeniem spółki jest świadczenie powyższych usług w najwyższej światowej jakości przy szybkim reagowaniu na doraźne potrzeby klientów. W związku z dynamicznym rozwojem firma poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy Tester...

Więcej...

29 grudnia 2016, 00:00

ZMIANA ADRESU SPÓŁKI
Uprzejmie informujemy, iż od 22 grudnia 2016 roku ulega zmianie adres siedziby spółki PSE Innowacje sp. z o.o. z dotychczasowego na: Al. Jerozolimskie 132; 02-305 Warszawa . Budynek DELTA, Eurocentrum, V piętro Jednocześnie informujemy, iż pozostałe dane tj. numery telefonów, numery NIP, REGON, KRS, kont bankowych, adresy e-mail pozostają bez zmian. ...

Więcej...

21 kwietnia 2016, 00:00

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Dnia 15 kwietnia 2016 roku w siedzibie Spółki w Konstancinie Jeziornie, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Bojara.

Więcej...

20 kwietnia 2016, 00:00

Powołanie Zarządu Spółki na 3 letnią kadencję
W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu w Spółce PSE Innowacje, Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 8 kwietnia, powołała na wspólną, trzyletnią kadencję Zarząd w składzie: Prezes Zarządu - Pan Mateusz Kieferling Członek Zarządu - Pan Paweł Chmurski

Więcej...

29 listopada 2016, 00:00

NOWE OFERTY PRACY
PSE Innowacje sp. z o.o. poszukuje osób zainteresowanych pracą na stanowiskach: Analityk systemów informacyjnych oraz Młodszy Analityk systemów informacyjnych . miejsce pracy: Wrocław Zainteresowane osoby, proszone są o przesłanie CV wraz listem motywacyjnym na adres j.michalak@epcon.pl OPIS STANOWISK Analityk systemów informacyjnych ...

Więcej...

20 lipca 2016, 00:00

NOWA OFERTA PRACY: Programista Full Stack Java
Spółka PSE Innowacje aktualnie poszukuje osób zainteresowanych pracą na stanowisku Programista Full Stack Java Osoby zainteresowane ofertą proszone są o wysłanie cv wraz z listem motywacyjnym na adres: j.michalak@epcon.pl miejsce pracy: WROCŁAW Programista Full Stack Java Kwalifikacje zawodowe: Wykształcenie wyższe na kierunku obejmującym przedmioty związane z programowaniem ...

Więcej...

21 lutego 2016, 00:00

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
W dniu 18 lutego, w siedzibie Spółki, w Konstancinie-Jeziornie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników, które powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Mateusza Kędzierskiego.

Więcej...

15 lutego 2016, 00:00

ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDZIE PSE INNOWACJE
W dniu 28 stycznia 2016 roku decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej i Zarządzie Spółki. Ze składu Rady Nadzorczej odwołano: p. Grzegorza Tomasika p. Tomasza Tarwackiego p. Roberta Trębskiego Jednocześnie do Rady Nadzorczej zostali powołani: p. Leszek Jesień - Przewodniczący RN p. Mateusz Kieferling p. Jerzy Dudzik p....

Więcej...