Powrót

Expert System Architect

7 lipca 2022, 09:30

Expert System Architect
PSE Innowacje sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko
Expert System Architect
Miejsce pracy: Wrocław
Nr. ref.: 6WRO22
Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:
 • analiza narzędzi i technologii dostępnych na rynku dla warstwy infrastruktury
  i oprogramowania systemowego wraz z rekomendacją rozwiązań,
 • Prototypowanie wykorzystania nowych technologii w projektowanych rozwiązaniach,
 • identyfikacja i współtworzenie wymagań oraz standardów w zakresie eksploatacji
  i bezpieczeństwa systemów oraz technologii stosowanych w rozwiązaniach,
 • projektowanie architektury technicznej systemu informatycznego we współpracy
  z architektem biznesowym i rozwiązania (Solution Architect),
 • analiza dostępnych rozwiązań i rekomendacja optymalnych technologii w zakresie wysokiej dostępności i odporności systemów na awarie,
 • zapewnianie synergii architektonicznej dostarczanych rozwiązań w ramach projektu,
 • współodpowiedzialność za dostarczenie rozwiązań w zakresie przyjętej technologii oraz infrastruktury zgodnie z założonym harmonogramem,
 • współpraca z zespołami wytwórczymi oraz devops w celu zapewnienia wykonalności rozwiązania i spełnienia wymagań niefunkcjonalnych w szczególności wymagań bezpieczeństwa,
 • identyfikowanie i zarządzanie czynnikami ryzyka związanymi z przyjętą architekturą
  i technologią,
 • nadzór nad dokumentacją techniczną rozwiązania,
 • prowadzenie uzgodnień z klientem dotyczących wykonalności projektowanych rozwiązań
  w kontekście stawianych wymagań niefunkcjonalnych,
 • wsparcie rozwoju wiedzy i kompetencji pracowników firmy w obszarze technologii
  i bezpieczeństwa projektowanych systemów,
 • wdrażanie i integracja nowych rozwiązań oraz optymalizacja i rekomendowanie ulepszeń względem obecnych rozwiązań,
 • tworzenie dokumentacji projektowej oraz technicznej,
 • zapewnienie synergii architektonicznej i standaryzacji obecnych rozwiązań z celem w zakresie mapy drogowej i strategii technicznej,
 • rekomendowanie rozwiązań technologicznych, które odpowiadają potrzebom, możliwościom, pilności i kulturze klienta, proaktywne identyfikowanie i tworzenie możliwości.

 

Od kandydatów oczekujemy:
 • 8 lat doświadczenia na stanowisku DevOps/SysOps,
 • umiejętność posługiwania się ramami architektonicznymi, znajomość szablonów i sposobów opisu architektury systemów informatycznych,
 • znajomość narzędzi służących do modelowania architektury, umiejętność modelowania
  w UML, umiejętność pracy z MS Visio,
 • doświadczenie w projektowaniu architektury złożonych, skalowalnych systemów IT,
 • wiedza w zakresie projektowania systemów wymagających zapewnienia redundancji
  i wysokiej dostępności - rozwiązania MultiDataCenter, Active-Active, Active-Passive,
 • szeroka wiedza w zakresie technologii wirtualizacyjnych (VMware, Hyper-V, vSAN),
 • szeroka wiedza w zakresie sieci informatycznych (VLANs, TCP/IP, UDP, switching/routing, Firewalls, Proxy/LB, IPS/WAF),
 • szeroka wiedza w zakresie systemów operacyjnych (Windows, Linux, Unix),
 • doświadczenie w projektowaniu wielowarstwowych i wysokodostępnych środowisk bazodanowych i aplikacyjnych,
 • znajomość zagadnień DevSecOps, Release Management oraz rozwiązań CI/CD,
 • znajomość wzorców projektowych.

 

Dodatkowym atutem będzie:
 • dobra znajomość serwerów HTTP Reverse Proxy (NGINX, Apache, Fabio),
 • szeroka wiedza z zakresu zabezpieczenia serwerów aplikacyjnych, systemów operacyjnych, portali webowych (OWASP, ModSecurity, SELinux),
 • znajomość zagadnień współdzielonych zasobów danych oraz magazynów danych typu Object Store (NAS, Gluster, S3, MinIO, itp.),
 • umiejętność pracy z narzędziami do obsługi zadań (JIRA).

 

Z naszej strony zapewniamy:

 • udział w ciekawych projektach mających strategiczny wpływ na sektor energetyczny w Polsce i na świecie,
 • pracę w przyjaznej atmosferze i wsparcie zespołu nastawionego na dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniami,
 • klarowną ścieżkę rozwoju zawodowego oraz szkolenia,
 • wewnętrzny program mentoringowy wspierający zarówno nowych jak i obecnych pracowników,
 • bogaty pakiet benefitów: opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie na życie,
 • program onboardingowy pozwalający na szybką i przyjazną adaptacje do pracy.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych z dopiskiem w temacie wiadomości: Expert System Architect, na adres: hr.innowacje@pse.pl.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PSE Innowacje sp. z.o.o. zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

 

Osoby zainteresowane również udziałem w innych procesach rekrutacyjnych prosimy o dopisanie w CV dodatkowej klauzuli: "Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych."