Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników

Jedynym Wspólnikiem Spółki jest PSE S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Zarząd: