Władze spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Jedynym akcjonariuszem Spółki jest PSE S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Zarząd 

Prezes Zarządu

Mateusz Kieferling

tel. 22 242 13 02