Zadania spółki

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług na rzecz krajowego Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), firmy Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, w zakresie: