Powrót

AKREDYTOWANE CERTYFIKATY ISO Z BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

11 października 2022, 23:14

AKREDYTOWANE CERTYFIKATY ISO Z BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

 

Po ponad 30 spotkaniach audytowych, które odbyły się między 26 a 30 września br., otrzymaliśmy akredytowane certyfikaty zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania z normami ISO 22301 i ISO 27001. Prawidłowe wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania nie byłoby możliwe bez zaangażowania i wsparcia zarówno zarządu, dyrektorów, pełnomocnika ds. ZSZ, jak i wszystkich pracowników.

Audyt zewnętrzny był podzielony na dwa etapy. W etapie pierwszym dokonano przeglądu dokumentacji, w etapie drugim sprawdzono funkcjonowanie systemów zarządzania w naszej organizacji. 

Audytorzy podczas certyfikacji skupili się m.in. na:

  • polityce bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu ciągłością działania,
  • metodyce analizy i zarządzania ryzykiem,
  • udokumentowaniu procedur bezpieczeństwa i ciągłości działania,
  • zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa informacji.

Otrzymane przez PSE Innowacje certyfikaty są potwierdzeniem prawidłowego wdrożenia ściśle określonych systemów bezpieczeństwa i ciągłości działania oraz zgodności z najlepszymi światowymi standardami i dobrymi praktykami.