Prowadzenie prac badawczo rozwojowych w zakresie
  • realizacja projektów pilotażowych wdrażających nowe techniki i technologie\
  • współpracy z ośrodkami naukowo badawczymi
  • analizy stanu obecnego i trendów w rozwoju nowych technologii dla przesyłu, dystrybucji i wytwarzania energii elektrycznej