Prowadzenie prac badawczo rozwojowych w zakresie
  • Realizacja projektów pilotażowych wdrażających nowe techniki i technologie,
  • Współpracy z ośrodkami naukowo badawczymi,
  • Analizy stanu obecnego i trendów w rozwoju nowych technologii dla przesyłu, dystrybucji i wytwarzania energii elektrycznej.