Kontakt

PSE Innowacje sp. z o.o. - siedziba (adres do korespondencji):

Al. Jerozolimskie 132 a

Budynek DELTA/ V p.

02-305 Warszawa

Tel:  +48 22 242 13 02

Faks:  +48 22 242 38 29

 

Wrocław

Ul. Skarbowców 23B / Bud A1

53-025 Wrocław

Tel.  +48 71 361 75 55

 

Katowice

Ul. Jordana 25

40-056 Katowice

Tel.  +48 32 257 85 84

--

PSE Innowacje sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa

Tel.+48.22.242.13.02, Fax +48.22.242.38.29

E-mail: innowacje@pse.pl

Web: www.pse-innowacje.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000440027 | REGON 146373920 | NIP 1231273945, Kapitał zakładowy 550.000,00 zł, w całości wpłacony, Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, Nr konta: 27 1240 5963 1111 0010 1684 4642.