Kontakt
PSE Innowacje sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 132; 02-305 Warszawa.
Budynek DELTA, Eurocentrum, V piętro

tel.:       +48222421302
fax:       +48222423829

e-mail:   innowacje@pse.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS , KRS 0000440027 | REGON 146373920 | NIP 1231273945, Kapitał zakładowy 550.000,00 zł, w całości wpłacony,

Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, Nr konta: 271240 5963111100101684 4642

Kontakt Kontakt