Kontakt
PSE Innowacje sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 132;
02-305 Warszawa.
Budynek DELTA,
Eurocentrum, V piętro

tel.: +48 22 242 13 02
fax: +48 22 242 38 29

e-mail:   innowacje@pse.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS , KRS 0000440027 | REGON 146373920 | NIP 1231273945, Kapitał zakładowy 550.000,00 zł, w całości wpłacony,

Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, Nr konta: 271240 5963111100101684 4642

Kontakt Kontakt