Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników

Jedynym Wspólnikiem Spółki jest PSE S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
  • Jarosław Niklewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Dorota Gulbinowicz - Członek Rady Nadzorczej
  • Konrad Purchała - Członek Rady Nadzorczej
  • Małgorzata Oleszczuk - Członek Rady Nadzorczej
Zarząd: 
  • Agnieszka Balcerzak - Prezes Zarządu 
  • Michał Matyka - Wiceprezes Zarządu