Władze spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Jedynym akcjonariuszem Spółki jest PSE S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
  • Jarosław Niklewicz  - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Dorota Gulbinowicz  - Członek Rady Nadzorczej
  • Konrad Purchała  - Członek Rady Nadzorczej
  • Alicja Pawłowska  - Członek Rady Nadzorczej
Zarząd 

Prezes Zarządu

Mateusz Kieferling

tel. 22 242 13 02