Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników

Jedynym Wspólnikiem Spółki jest PSE S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
  • Jarosław Niklewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Dorota Gulbinowicz - Członek Rady Nadzorczej
  • Konrad Purchała - Członek Rady Nadzorczej
  • Alicja Pawłowska-Piorun - Członek Rady Nadzorczej
  • Michał Homenda - Członek Rady Nadzorczej
Zarząd: 
  • Mateusz Kieferling - Prezes Zarządu - tel. 22 242 13 02
  • Elżbieta Płonka-Szydłak - Wiceprezes Zarządu - tel. 71 361 75 55