Posiadane Certyfikaty

Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) to połączenie procesów, procedur i praktyk działania, stosowanych w organizacji w celu wdrożenia jej polityki, które może być bardziej skuteczne w osiąganiu celów wynikających z polityki niż podejście poprzez oddzielne systemy.

Po ponad 30 spotkaniach audytowych, które odbyły się między 26 a 30 września 2022 roku, otrzymaliśmy akredytowane certyfikaty zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017 oraz normy PN-EN ISO/IEC 22013:2020