Usługi z zakresu modernizacji Systemu Informatycznego Rynku Energii (SIRE)
  • Prace dotyczące oprogramowania wspomagającego zarządzanie systemem obsługi wymiany międzysystemowej (SOWM).