Usługi z zakresu regulacji i monitoringu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (SSiR)
 • Budowa i zapewnienie bieżącej analizy stanu pracy:
  • Regulatora Centralnego,
  • Regulatora Awaryjnego,
  • Rejestratora CRR,
  • Rejestratora Zastępczego,
  • Bazy Czasu,
  • Serwerów ICCP i FEP.