Misja, wizja spółki
Misja

Działając z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju zapewniamy niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego w obszarze działania PSE Innowacje Sp. z o.o., tworzymy warunki dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, zapewniając naszym pracownikom możliwości rozwoju zawodowego.

Wizja

Traktując priorytetowo bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego, współtworzymy  rynek energii elektrycznej, aktywnie rozwijając partnerstwo z podmiotami przyłączonymi do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, przestrzegając zasad transparentności działania oraz równego traktowania uczestników rynku.