Wykonywanie Analiz, prognoz i statystyk
  • z dziedziny długoterminowego planowania rozwoju KSP
  • bezpośrednio związane z funkcjonowaniem OSP oraz sektora elektroenergetycznego
  • dotyczące bezpieczeństwa pracy KSE
  • związane z realizacją procesu inwestycji przez OSP