Zakres usług
  • Analizy, prognozy i statystyki
  • Prace badawczo-rozwojowe
  • Szkolenia na Symulatorze Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
  • Modernizacja Systemu Informatycznego Rynku Energii (SIRE)
  • Regulacja i monitoring KSE (SSiR)