Grupa Kapitałowa

Grupę Kapitałową PSE tworzą PSE S.A. jako spółka dominująca (spółka posiada zamiejscowe komórki organizacyjne w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Radomiu oraz Warszawie), 2 spółki zależne w których PSE posiada po 100 procent akcji bądź udziałów oraz 3 spółki z udziałem kapitału zagranicznego.

PSE Innowacje Sp. z o.o.

Spółka powstała w wyniku połączenia Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii oraz firmy EPCON.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego z zakresu analiz, badań, nowych technologii i rozwiązań informatycznych. Spółka w szczególności zajmuje się: budową nowych, a także rozwojem i modernizacją istniejących systemów informatycznych, prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, prowadzeniem bieżących analiz i badań, w tym analiz techniczno-ekonomicznych na potrzeby planowania rozwoju oraz organizacją szkoleń służb ruchowych OSP.

PSE Inwestycje S.A.

Spółka PSE Inwestycje S.A. jest wyspecjalizowaną organizacją odpowiedzialną za prowadzenie prac projektowych oraz organizację i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych związanych z budową, rozbudową i modernizacją obiektów kubaturowych na potrzeby socjalno-biurowe i zaplecza technicznego systemu przesyłowego PSE S.A.

LitPol Link Sp. z o.o.

Spółka LitPol Link została utworzona w 2008 roku w celu realizacji wstępnej fazy projektu połączenia elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą i jest spółką joint venture litewskiego oraz polskiego operatora systemu przesyłowego tj. Litgrid i PSE.

W zakresie zadań spółki pozostaje przygotowanie analiz, studiów oraz uzyskanie pozwoleń niezbędnych dla realizacji inwestycji. W efekcie działań spółki powstają ustalenia dotyczące ostatecznego przebiegu połączenia, jego kosztu oraz finansowania, jak również modelu działania połączenia w przyszłości. Połączenie Polska - Litwa jest strategicznym projektem infrastrukturalnym dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

W dniu 1 stycznia 2017 r. Spółka zawiesiła działalność na okres 24 miesięcy.

JAO S.A. - Joint Allocation Office

Udziałowcami spółki są operatorzy europejskich systemów przesyłowych: 50Hertz (DE), Admie (GR), Amprion (DE), APG (AT), ČEPS (CZ), CREOS (LU), ELES (SI), ELIA (BE), EnerginetDK (DK), HOPS (HR), MAVIR (HU), PSE (PL), RTE (FR), SEPS (SK), Statnett (NO), Swissgrid (CH), TenneT (DE), TenneT (NL), Terna (IT), TransnetBW (DE).

TSCNET Services GmbH - Transmission System Operator Security Cooperation (TSC)