Zadania spółki

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług na rzecz krajowego Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), firmy Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, w zakresie:

  • Budowy nowych systemów informatycznych
  • Rozwoju i modernizacji istniejących systemów informatycznych
  • Prowadzenia prac badawczo-rozwojowych
  • Prowadzenia bieżących analiz i badań, w tym analiz techniczno-ekonomicznych na potrzeby planowania rozwoju
  • Organizacji szkoleń służb ruchowych OSP