Powrót

Postępowanie - Platforma Automatyzacji

10 stycznia 2020, 07:40

Postępowanie - Platforma Automatyzacji

 

Zamawiający planuje zakup rozwiązania/platformy do automatyzacji procesów biznesowych klasy RPA (Robotics Process Automations) lub RDA (Robotics Desktop Automations).

 

Termin składania odpowiedzi na zapytanie upływa w dniu 17 stycznia 2020 roku o godzinie 14:00 czasu lokalnego.

Odpowiedzi na zapytanie prosimy przesyłać drogą mailową pod adres: oferty.innowacje@pse.pl.
Odpowiedzi na zapytanie  przesłane po godz. 14:00 dnia
17 stycznia 2020 roku nie będą rozpatrywane.

 

Nadesłane oferty zostaną poddane ocenie. Kryterium oceny stanowić będzie:

·         40% - Ocena funkcjonalności rozwiązania.

·         30% - Cena wdrożenia testowego (PoV).

·         30% - Cena całkowita użytkowania rozwiązania w okresie 3 lat.

Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru więcej niż jednego rozwiązania.